991083 (ZT 52 HD) - Gravely 52" Zero-Turn Mower, Kawasaki (SN: 000101 - 009999)

52" Zero-Turn Mower, Kawasaki

991083 (ZT 52 HD) - Gravely 52" Zero-Turn Mower, Kawasaki (SN: 000101 - 009999) > Parts Diagrams (22) > Frame

  • Title
3975051

1

Weldment, 44" – 48" HD Frame (991090, 082)

Part# 3975051

Note: (991090, 082)

Not available

3974951

1

Weldment, 52" – 60" HD Frame (991083, 084)

Part# 3974951

Note: (991083, 084)

Not available

6530400

2

Nut, Spin Lock Flange .312-18

Part# 6530400

OEM Warranty Repair Part for Gravely

Not available

2989053

3

Kick Plate

Part# 2989053

Not available

3994551

4

Bumper,Gravely HD

Part# 3994551

Not available

7415400

5

Screw, Tapping .38-16 x .75 Hex Washer Head

Part# 7415400

OEM Warranty Repair Part for Gravely

Not available

7533600

6

Bumper, Rubber

Part# 7533600

OEM Warranty Repair Part for Gravely

Not available

298953

7

Panel, Inspection

Part# 298953

Not available

462351

8

Heat Shield

Part# 462351

Not available

5948700

9

Bolt, Hex .38-16 x 1.00 Grade 5

Part# 5948700

OEM Warranty Repair Part for Gravely

Not available

6545500

10

Nut, Nyloc Flange .38-16

Part# 6545500

OEM Warranty Repair Part for Gravely

Not available

6435900

11

Washer, Flat Steel .438 x 1.00 x .083

Part# 6435900

Not available

1922851

12

Counterweight CZ Front

Part# 1922851

Not available

6200119

13

Bolt, Round Head Square Neck .50-13 x 2.25 Grade 5

Part# 6200119

OEM Warranty Repair Part for Gravely

Not available

6500010

14

Nut .50-13 Nyloc Flange

Part# 6500010

Not available

4053651

15

Weldment, PTO Belt Finger

Part# 4053651

Not available

7415400

16

Screw, Tapping .38-16 x .75 Hex Washer Head Thread

Part# 7415400

OEM Warranty Repair Part for Gravely

Not available