135-2604 - Exmark Radius Ultra Vac Bagger (SN: 406294345 - 408644345) (Rev A) (2020)

Radius Ultra Vac Bagger

135-2604 - Exmark Radius Ultra Vac Bagger (SN: 406294345 - 408644345) (Rev A) (2020) > Parts Diagrams (14) Hide

 • Bag Assembly No. 116-0754

 • Bagger Top and Mounting Assembly

 • Blower Assembly

 • Blower Assembly (cont.)

 • Caster Weight Assembly

 • Caster Weight Kit No. 126-8639

 • Completing Kit No. 135-3911

 • Completing Kit No. 135-3912

 • Completing Kit No. 135-3913

 • Completing Kit No. 135-5214

 • Completing Kit No. 135-5215

 • Completing Kit No. 135-5216

 • Completing Kit No. 135-7014

 • Hood Assembly